Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 22 of 22 (0.167 secs)
You searched for: subject:"Mesia"
[texts]Who is the Messiah proved from the Ancient Scriptures - Scofield, C.I. Scofield, The Old Testament, The Authentic Hebrew text
Who is the Messiah ? This work is a commentary on the Old Testament, and shows how Jesus Christ meets and fulfills the requirements of being the Messiah. (The author is Scofield). The opinions and conclusions are well expressed. Other books dealing with this subject exist, such as Life and Times of Jesus the Messiah by Edersheim available at: http://www.archive.org/details/jesusthemessiaha00ederuoft The question of the accuracy of the Bible has been dealt with, in older classics such as The hist...
Keywords: who is the messiah; coming messiah islam; messiah judaism; messiah christian; christianity prophecy; Bible Society; BFBS; Scofield; Left Behind; La Haye; Lindsell; Jesus Christ Messiah; Mesia; Messia; Messie; Redeemer; World Redeemer; Man of Peace; Pre existent; only begotten son; Emmanuel; God with Us; Melchizedek; true Christ; Occult Christ; Occult Jesus; Christian Jesus; Many Christs; which Christ; Resurrection; Bodily Resurrection; Questions Faith; Questions Christianity; Where is God; God answers; God prayer Faith; True answers; Authentic Christianity; Classic Christianity; C.S. Lewis; The GOd who is there; Repentance Salvation; Eternal Life; Vie Eternel; Dieu; Deos; Deus
Downloads: 2,763 4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars4.00 out of 5 stars(2 reviews)
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat An-Nahl
Surat An-Nahl , video , translations of the meaning of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 2
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat An-Nas
Surat An-Nas , Video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 31
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat At-Tur
Surat At-Tur , Kuran Shqip video , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 3
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Ad-Duha
Kurani shqip video , translations of the meanings of the noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe, është, të gjitha, këtë, me, në lidhje me, ose, nga, faqe, ju, më shumë, e re, faqe, të tjerë, ndihmë, një, fjalë, Kur'ani, Islami, mrekulli, e mahnitshme, e mrekullueshme , vargje, Jezusi, Moisiu, ibraham, ibrahem, Muhamedi, Krishti, Mesia, allah, zot,, ferr shpirti, shpëtimi, përjetësia, pendohen, hyjnor, profet, engjëll, shpirti, djalli, karma, ateizmi, ateist, xhihadi, ortodokse , paganë, protestantë, mësime të mrekullueshme, të habitshme, i madh, i mirë,, dëgjojnë, të mësojnë, të shëndoshë, të bukur, muzikë, këngë, këngë, zëra, dy, tre, katër, pesë, luajnë, top, si, pse, e kaluar, shenjat , të folurit, historia, histori, adoleshente, edukim, argëtim, fizika, energjia, mësimore, feja, të themi, çfarë, Budizmi, dhënë,, copë paqja, fund, ditë, interesante, të shkëlqyer, shumë, vetëm, emri, i thjeshtë, shumë , mendoj se, të themi, të shkaktojnë, i vjetër, mirë, lexuar, madje, toka, të tilla, ndjekin, lloj, foto,, video e tërë, bota, nëna, afër, toka, vendi, përgjigje, shkolla, studim, dielli, qyteti, të fillojë , vonë,, natën e jetës, çdo, njeri, më pas, punën, tani, njerëzit, së pari, shumica, shkruani, rrugë, tha, të hapur, duket, më tej, të bardhë, të fillojë,, shembull lehtësia, libër, ide, dëgjoni, kryesore , mjaft, watch, ndonjëherë, të ndjehen të, së shpejti, e zezë, pyetje, të plotë,, problemi orë, e vërtetë, interesante, të shpejtë, të udhëtimit, në mesin e, gjuhës, të përbashkët, i formës së prerë, i saktë, yll, rrugë, kundër, të bëhet,, dore tokën , grupi, i rëndësishëm, faqe, pa, e tërë, deri në, vetëm, zona, kujdes, qendër, zemra, njoftim, të zgjedhin, të qarta,, mesazhi zë, kopje, i famshëm, të lumtur, të dëgjojnë, e butë, mësues, e keqe, vëllai, couse ,, shekulli shans, cool, i gatshëm, shpresoj, prezantoj, ekipi, kyç, të sigurt, të përmbajë, vazhdoi, e di, vit, mendoj, puna, moslim, muslim, ramadan, islam, arabisht, mekka, Madina, sures, fati, fati , besimi, engjëjt, murg, imam,, tradita xhamia, kisha, person, kryq, lutja, bamirësia, Haxhi, në rritje
Downloads: 6
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-Alak
Kurani shqip video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other language.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 5
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat An-Nasr
Surat An-Nasr , Kurani Shqip Video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian langauge. Similar translations are available in many other langauges.
Keywords: dhe, është, të gjitha, këtë, me, në lidhje me, ose, nga, faqe, ju, më shumë, e re, faqe, të tjerë, ndihmë, një, fjalë, Kur'ani, Islami, mrekulli, e mahnitshme, e mrekullueshme , vargje, Jezusi, Moisiu, ibraham, ibrahem, Muhamedi, Krishti, Mesia, allah, zot,, ferr shpirti, shpëtimi, përjetësia, pendohen, hyjnor, profet, engjëll, shpirti, djalli, karma, ateizmi, ateist, xhihadi, ortodokse , paganë, protestantë, mësime të mrekullueshme, të habitshme, i madh, i mirë,, dëgjojnë, të mësojnë, të shëndoshë, të bukur, muzikë, këngë, këngë, zëra, dy, tre, katër, pesë, luajnë, top, si, pse, e kaluar, shenjat , të folurit, historia, histori, adoleshente, edukim, argëtim, fizika, energjia, mësimore, feja, të themi, çfarë, Budizmi, dhënë,, copë paqja, fund, ditë, interesante, të shkëlqyer, shumë, vetëm, emri, i thjeshtë, shumë , mendoj se, të themi, të shkaktojnë, i vjetër, mirë, lexuar, madje, toka, të tilla, ndjekin, lloj, foto,, video e tërë, bota, nëna, afër, toka, vendi, përgjigje, shkolla, studim, dielli, qyteti, të fillojë , vonë,, natën e jetës, çdo, njeri, më pas, punën, tani, njerëzit, së pari, shumica, shkruani, rrugë, tha, të hapur, duket, më tej, të bardhë, të fillojë,, shembull lehtësia, libër, ide, dëgjoni, kryesore , mjaft, watch, ndonjëherë, të ndjehen të, së shpejti, e zezë, pyetje, të plotë,, problemi orë, e vërtetë, interesante, të shpejtë, të udhëtimit, në mesin e, gjuhës, të përbashkët, i formës së prerë, i saktë, yll, rrugë, kundër, të bëhet,, dore tokën , grupi, i rëndësishëm, faqe, pa, e tërë, deri në, vetëm, zona, kujdes, qendër, zemra, njoftim, të zgjedhin, të qarta,, mesazhi zë, kopje, i famshëm, të lumtur, të dëgjojnë, e butë, mësues, e keqe, vëllai, couse ,, shekulli shans, cool, i gatshëm, shpresoj, prezantoj, ekipi, kyç, të sigurt, të përmbajë, vazhdoi, e di, vit, mendoj, puna, moslim, muslim, ramadan, islam, arabisht, mekka, Madina, sures, fati, fati , besimi, engjëjt, murg, imam,, tradita xhamia, kisha, person, kryq, lutja, bamirësia, Haxhi, në rritje
Downloads: 26
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-Falak
Surat Al-Falak , Quran Shqip video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 6
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Ash-Sharh
Kuran shqip video , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe, është, të gjitha, këtë, me, në lidhje me, ose, nga, faqe, ju, më shumë, e re, faqe, të tjerë, ndihmë, një, fjalë, Kur'ani, Islami, mrekulli, e mahnitshme, e mrekullueshme , vargje, Jezusi, Moisiu, ibraham, ibrahem, Muhamedi, Krishti, Mesia, allah, zot,, ferr shpirti, shpëtimi, përjetësia, pendohen, hyjnor, profet, engjëll, shpirti, djalli, karma, ateizmi, ateist, xhihadi, ortodokse , paganë, protestantë, mësime të mrekullueshme, të habitshme, i madh, i mirë,, dëgjojnë, të mësojnë, të shëndoshë, të bukur, muzikë, këngë, këngë, zëra, dy, tre, katër, pesë, luajnë, top, si, pse, e kaluar, shenjat , të folurit, historia, histori, adoleshente, edukim, argëtim, fizika, energjia, mësimore, feja, të themi, çfarë, Budizmi, dhënë,, copë paqja, fund, ditë, interesante, të shkëlqyer, shumë, vetëm, emri, i thjeshtë, shumë , mendoj se, të themi, të shkaktojnë, i vjetër, mirë, lexuar, madje, toka, të tilla, ndjekin, lloj, foto,, video e tërë, bota, nëna, afër, toka, vendi, përgjigje, shkolla, studim, dielli, qyteti, të fillojë , vonë,, natën e jetës, çdo, njeri, më pas, punën, tani, njerëzit, së pari, shumica, shkruani, rrugë, tha, të hapur, duket, më tej, të bardhë, të fillojë,, shembull lehtësia, libër, ide, dëgjoni, kryesore , mjaft, watch, ndonjëherë, të ndjehen të, së shpejti, e zezë, pyetje, të plotë,, problemi orë, e vërtetë, interesante, të shpejtë, të udhëtimit, në mesin e, gjuhës, të përbashkët, i formës së prerë, i saktë, yll, rrugë, kundër, të bëhet,, dore tokën , grupi, i rëndësishëm, faqe, pa, e tërë, deri në, vetëm, zona, kujdes, qendër, zemra, njoftim, të zgjedhin, të qarta,, mesazhi zë, kopje, i famshëm, të lumtur, të dëgjojnë, e butë, mësues, e keqe, vëllai, couse ,, shekulli shans, cool, i gatshëm, shpresoj, prezantoj, ekipi, kyç, të sigurt, të përmbajë, vazhdoi, e di, vit, mendoj, puna, moslim, muslim, ramadan, islam, arabisht, mekka, Madina, sures, fati, fati , besimi, engjëjt, murg, imam,, tradita xhamia, kisha, person, kryq, lutja, bamirësia, Haxhi, në rritje
Downloads: 5
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-Qary'a
Surat Al-Qary'a , Kurani shqip video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 12
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-an'am
Kurani shqip video , translations of the meanings of the noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 5
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Mariam
Surat Mariam , Kuran shqip Video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian langauage. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 4
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language.
Quran Shqip video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages. To download any of these videos, Right click on the written file size below, then click 'save as' .
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; më shumë; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; e re; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; faqe; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; të tjerë; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë; pyetje; të plotë; ndihmë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; një; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; fjalë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; Kur'ani; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; Islami; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; mrekulli; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; e mahnitshme; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; e mrekullueshme; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë
Downloads: 12
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-jin
Kurani shqip video , translations of the meanings of the noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 5
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-Layl
Surat Al-layl , Kuran Shqip video , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 8
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-Baqara
Kurani shqip video , translations of the meanings of the noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe, është, të gjitha, këtë, me, në lidhje me, ose, nga, faqe, ju, më shumë, e re, faqe, të tjerë, ndihmë, një, fjalë, Kur'ani, Islami, mrekulli, e mahnitshme, e mrekullueshme , vargje, Jezusi, Moisiu, ibraham, ibrahem, Muhamedi, Krishti, Mesia, allah, zot,, ferr shpirti, shpëtimi, përjetësia, pendohen, hyjnor, profet, engjëll, shpirti, djalli, karma, ateizmi, ateist, xhihadi, ortodokse , paganë, protestantë, mësime të mrekullueshme, të habitshme, i madh, i mirë,, dëgjojnë, të mësojnë, të shëndoshë, të bukur, muzikë, këngë, këngë, zëra, dy, tre, katër, pesë, luajnë, top, si, pse, e kaluar, shenjat , të folurit, historia, histori, adoleshente, edukim, argëtim, fizika, energjia, mësimore, feja, të themi, çfarë, Budizmi, dhënë,, copë paqja, fund, ditë, interesante, të shkëlqyer, shumë, vetëm, emri, i thjeshtë, shumë , mendoj se, të themi, të shkaktojnë, i vjetër, mirë, lexuar, madje, toka, të tilla, ndjekin, lloj, foto,, video e tërë, bota, nëna, afër, toka, vendi, përgjigje, shkolla, studim, dielli, qyteti, të fillojë , vonë,, natën e jetës, çdo, njeri, më pas, punën, tani, njerëzit, së pari, shumica, shkruani, rrugë, tha, të hapur, duket, më tej, të bardhë, të fillojë,, shembull lehtësia, libër, ide, dëgjoni, kryesore , mjaft, watch, ndonjëherë, të ndjehen të, së shpejti, e zezë, pyetje, të plotë,, problemi orë, e vërtetë, interesante, të shpejtë, të udhëtimit, në mesin e, gjuhës, të përbashkët, i formës së prerë, i saktë, yll, rrugë, kundër, të bëhet,, dore tokën , grupi, i rëndësishëm, faqe, pa, e tërë, deri në, vetëm, zona, kujdes, qendër, zemra, njoftim, të zgjedhin, të qarta,, mesazhi zë, kopje, i famshëm, të lumtur, të dëgjojnë, e butë, mësues, e keqe, vëllai, couse ,, shekulli shans, cool, i gatshëm, shpresoj, prezantoj, ekipi, kyç, të sigurt, të përmbajë, vazhdoi, e di, vit, mendoj, puna, moslim, muslim, ramadan, islam, arabisht, mekka, Madina, sures, fati, fati , besimi, engjëjt, murg, imam,, tradita xhamia, kisha, person, kryq, lutja, bamirësia, Haxhi, në rritje
Downloads: 9
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-Asr
Kurani shqip video , translations of the meanings of the noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 5
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-Ikhlass
Kurani shqip video, translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 2
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Al-Araf
Kuran shqip video , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 8
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Ash-shura
Kurani shqip video. Translations of the meanings of the noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 12
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Kaf
Surat Kaf , Kurani shqip Video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 50
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Surat Hud
Surat Hud , Kuran shqip Video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages.
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; më shumë; e re; faqe; të tjerë; ndihmë; një; fjalë; Kur'ani; Islami; mrekulli; e mahnitshme; e mrekullueshme; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë, pyetje; të plotë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje
Downloads: 17
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource_movies
opensource

Related mediatypes

movies
texts

Terms of Use (10 Mar 2001)